HJEMMESIDE I NYHEDER I FORHANDLERE

Lacanche

Se connecter

Juridisk information

Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel.
Alle fotos og tekst på dette websted er uden for kontraktforhold.

"Dansk distributørnavn" (Lacanche SA) bevarer ophavsretten til webstedet og alt nuværende og fremtidigt indhold, der vises på webstedet, som ikke er ejet af tredjemand.

Tilladt brug:
For så vidt angår en begrænset licens, tildelt til almindeligt brug, giver ”Dansk Distributørnavn" (Lacanche SA) brugeren, underlagt disse vilkår og betingelser, en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset og genkaldelig ret til at få adgang til, vise, bruge, downloade og på anden måde kopiere det nuværende og fremtidige indhold af hjemmesiden til dennes personlige, ikke-kommercielle og oplysende formål.
Dette websted og dets indhold må ikke gengives, duplikeres, kopieres, videresælges eller på anden måde anvendes til kommercielle formål uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra "Dansk distributørnavn" (Lacanche SA).
Ansvarsfraskrivelse:
Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af dette websted er helt på egen risiko. Webstedet, og alt dets indhold, er til rådighed ”som det er og forefindes”, og "Dansk distributør navn" (Lacanche SA) fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, i forhold til nøjagtigheden af indholdet på webstedet. ”Dansk distributørnavn” (Lacanche SA) garanterer ikke, at webstedets funktioner vil være uafbrudte eller fejlfrie, eller at webstedet eller dets server er fri for virus eller andre skadelige komponenter.
”Dansk distributørnavn" (Lacanche SA), dennes ejere, direktører, ansatte, embedsmænd, leverandører, agenter og/eller repræsentanter hæfter ikke for tab eller skade, hverken direkte, indirekte eller følgeskader, eller nogen udgift af nogen som helst art, som kan være lidt af brugeren, der opstår direkte eller indirekte grundet brugeres tillid til webstedet og/eller dets indhold.
"Dansk distributørnavn" (Lacanche SA), dennes agenter eller leverandører er ikke være ansvarlig for nogen direkte eller indirekte, særlige følgeskader eller andre skader af nogen art, der mått opstå eller pådrages af dig i forbindelse med din brug af eller dine manglende mulighed for at få adgang til eller bruge, webstedets indhold eller nogen funktionalitet for webstedet eller noget forbundet websted, heller ikke hvis "Dansk distributørnavn" (Lacanche SA) er udtrykkeligt informeret herom.
Du skal friholde "Dansk distributørnavn" (Lacanche SA), dennes ejere, direktører, medarbejdere, embedsmænd, agenter, leverandører eller repræsentanter og holde dem fuldt ud skadesløse fra og imod ethvert tab eller pådraget skade eller ansvar pådraget i forbindelse med tredjemand, som opstår pga dit brug af dette websted.
Lacanche SA - Alle rettigheder forbeholdes.

Kontakt:

info(_AT_)lacanche.dk